top of page

תרומת קבע

במידה ועמוד זה אינו נטען, אנה גשי ישירות לדף הסליקה בקישור זה. 

*לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46א לפקודה ואישור ניהול תקין לשנת 2023 

bottom of page