top of page
תו מידות לאפקטיביות.jpeg

שקיפות כספית

עמותת 'לא עומדות מנגד' המסייעת לנשים במעגל הזנות, שמה לה למטרה לפעול בשקיפות מלאה ואתיקה מרבית.

אנחנו מציגות בפניכן את הנתונים, האישורים והמסמכים הנדרשים לניהול עמותה כחוק.

bottom of page