top of page
  • Spotify
  • Apple Music

פודקאסט ׳שורדות׳

מוזמנות ומוזמנים  להקשיב לפודקאסט ייחודי מסוגו בו שורדת זנות מראיינת שורדות אחרות על היותן חלק מתעשיית המין בישראל.

״אלכסנדרה״ שורדת זנות וסמים במשך 20 שנה, שיקמה את חייה: היא אמא, אקדמאית, אקטיביסטית ומתנדבת בעמותת ״לא עומדות מנגד״. אלכסנדרה שואלת שאלות שלא נעז לשאול, היא מפוכחת, חדה ועם זאת מכילה. המרואיינות משתפות אותה באומץ רב וחושפות אותנו לאחת התעשיות הפוגעניות והאלימות שקיימות.

פרק 2

פרק 2שורדות
00:00 / 55:43

בשפתה העשירה והמרתקת מתארת צ'ילה את שעבר עליה כקורבן סחר.

צ'ילה נחטפה ממדינתה והובאה לישראל. כאן, תחת איומים היא נכלאת בדירת זנות במשך שנים.

היא מגוללת באזניה של אלכסנדרה את קורות חייה הבלתי נתפסים.

 

פרק 1

פרק 1שורדות
00:00 / 53:53

תכירו את ים, אישה צעירה, מרקע נורמטיבי רק לכאורה, עם חוויות גיל-נעורים הרסניות, מספרת בגילוי לב על הדרך שהובילה אותה אל עולם הזנות, על הקושי והכאב אך גם על האופטימיות - והאמונה באנשים שלא אבדה למרות הכל.

bottom of page